جدای سازی جنسیتی اعلام نمرات در دانشگاه ها  


سایت حکومتی آینده : کامران دانشجو وزیر علوم وفناوری دولت دهم در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما دیدگاههای خود راجع به موضوعات جنجالی مربوط به دانشگاهها را تشریح کرد. وی که برای دومین بار پیاپی در این برنامه حاضر می شد، در توضیح اظهار نظر خود درباره اسلامی - ایرانی کردن دانشگاهها پس از گذشت 32 سال از انقلاب گفت: برخلاف مدارس، دانشگاههای ما دارای مناسبات غربی هستند و ساختار و مبنای مادی دارند.وزیر علوم افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1364 تا 1369 مصوباتی برای اسلامی - ایرانی کردن دانشگاهها انجام داده که تاکنون اجرا نشده و من نه با شرمندگی، بلکه با افتخار آن را اجرا و دانشگاهها را  اسلامی - ایرانی می کنم.دانشجو که در برابر نگاههای تعجب آمیز صحت، مجری برنامه که پرسید، این دانشگاه اسلامی - ایرانی چیست؟ قرار داشت گفت:دانشگاه اسلامی- ایرانی از اختلاط دختر و پسر مبرا است.وی افزود: ما می گویم دانشجویان دختر و پسر که در یک ردیف باهم می نشینند در دو ردیف جدا از هم بنشینند.

 

وزیر علوم در تبیین بخش دیگری از طرح اسلامی - ایرانی کردن دانشگاهها گفت: الان در دانشگاه تابلوهای اعلام نمره یا اطلاعیه وجود دارد که موجب اختلاط می شود. ما برای دختر و پسر تابلوهای جداگانه نصب می کنیم.

وی در بخش دیگری از گفتگو درباره فرار مغزها گفت:من واژه فرار مغزها را قبول ندارم. یعنی این همه پیشرفتی که در این 5 سال ایجاد شده کار چه کسی بوده، اینها در داخل کار مغزهای ماست و من به جای فرار مغزها از مهاجرت نخبگان استفاده می کنم.

وزیر علوم درباره بازنشستگی اساتید گفت:حتی اگر یک مورد خلاف مقررات بازنشسته شده، به من اطلاع دهید، فقط یک هزارم اساتید، دچار رکود علمی هستند که ما آنها را بازنشسته کردیم.