تجمع اعتراضی معلمان در تهران     


معلمان خريد خدمتي براي چندمين بار در طول چند ماه اخير در مقابل مجلس رزیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.  به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، تعدادي از معلمان خريد خدمتي و ضمن خدمت با تجمع در مقابل مجلس رژیم نسبت به اقدام آموزش و پرورش در مورد اخراج خود اعتراض کردند. بر اساس اين گزارش، برخي از معترضان سال‌هاست كه به عنوان معلم تدريس كرده و در ابتداي امر نيز مراحل گزينش و آزمون ورودي را هم طي كرده‌اند. گفتني است پيش از اين طي ماه‌هاي اخير معلمان خريد خدمتي در  تهران  تجمع كرده‌ بودند.