اعتراض مردم لارستان در مقابل فرمانداری


 شنبه 1 آبان / مردم لارستان  پس از انتشار خبر تشکیل شهرستان گراش در مقابل فرمانداری لارستان تجمع اعتراضی  کردند. به گزارش صحبت نو از مقابل فرمانداری لارستان، تجمع کنندگان لارستانی در تجمع اعتراضی خود بر اجرایی شدن توافق و اصلاح این مصوبه تاکید می کنند. بنا بر این گزارش، این تجمع در حالی در مقابل فرمانداری لارستان در حال برگزاری است که هر لحظه بر تعداد تجمع کنندگان افزوده می شود و جو عمومی شهرستان با دریافت این خبر به تشنج کشیده می شود.

 

تعويق اجراي طرح جديد تقسيمات كشوري در لارستان

 

صحبت نو :با پيگيري امام جمعه لار، نماينده رهبري در لارستان، امام جمعه موقت و جمع كثيري از مردم منطقه ، اجراي طرح جديد تقسيمات كشوري به تعويق افتاد.  -  طبق اطلاع خبرنگار صحبت نو، بر طبق پيگيري مردم لارستان اجراي طرح جديد تقسيمات كشوري كه در بهمن ماه گذشته اعلام شده بود تا الحاق مجدد بخش هاي اوز و بيرم به لارستان به تعويق افتاد.