از سرنوشت سه دانشجوی کرد  دانشگاه تبریز اطلاعی در دست نیست

 

از سرنوشت و وضعیت سه دانشجویی زندانی دانشگاه تبریز هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش هرانا" ، دلیر روزگرد اهل شهرستان سقز، هژیر ابراهیمی و غیاس نادرزاده دانشجویان دانشگاه تبریز که پیش تر توسط ماموران امنیتی در منازلشا دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافته بودند اطلاعی در دست نیست.
علیرغم مراجعه خانواده این سه دانشجو به نهاد ها ذیربط هیچ خبری از علت و یا محل نگهداری این دانشجویان به دست نیامده است.

 

‏يکشنبه‏، 2010‏/10‏/24