روزنامه نگار زن به یک سال زندان محکوم شد

 

سایت حکومتی آفتاب: مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار به یک سال زندان محکوم شد. امرآبادی به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش‌، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اشد مجازات محکوم شد. امرآبادی خرداد سال گذشته، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشت و پس از دو ماه و نیم با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

اتهامات این روزنامه‌نگار اقدام تبلیغی علیه نظام و توهیم به رییس‌جمهوری عنوان شده بود که دادگاه انقلاب وی را از اتهام توهین به رییس‌جمهوری تبرئه کرد.

گفتنی است مسعود باستانی همسر امرآبادی بیش از یک سال است که در زندان به‌سر می‌برد و دادگاه وی را به ۶ سال زندان و پرداخت ۳۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.