یک جنایت دیگر دولتی: دست متهم به سرقت در یزد قطع شد


روز جمعه در ادامه جنایات دولتی، دست یک متهم به سرقت در زندان مرکزی يزد قطع شد.به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر شخص متهم به ‌نام "م" ۳۲  ساله بوده و به  اتهام چهار فقره سرقت به اجرای "حد شرعی" قطع دست، محکوم شده بود. اين حکم با تاييد ديوان عالی رژیم در مقابل چشم دیگر زندانیان متهم به سرقت به ‌اجرا در آمد. این سومین مورد اجرای حکم قطع دست می باشد که در دو هفته اخیر دستگاه قضائی رزیم به اجرا در آورده است.

 

‏يکشنبه‏، 2010‏/10‏/24