پتیشن حمایت از یک زندانی سیاسی مبتلا به ام اس

 

حامد روحی نژاد دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه بهشتی که به ده سال حبس در تبعید محکوم شده است از بیماری ام اس رنج می برد و وضعیت وی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و فشارهای روحی رو به وخامت گذاشته است. این زندانی سیاسی که در انفرادی نگهداری می شود، هم اکنون ممنوع الملاقات است و حق تماس تلفنی با خانواده خود را ندارد. حامد روحی نژاد به صورت محسوسی در حال فلج شدن است و تا کنون پنجاه درصد بینایی و شنوایی خود را از دست داده و می بایست تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد.

پتیشن زیر را برای حمایت از این زندانی سیاسی امضا کنید:

 

http://www.gopetition.com/petition/40044.html