چهار زمين لرزه پی در پی، استان گيلان را لرزاند

 

خبرگزاری حکومتی ايلنا: چهار زمين لرزه به بزرگي 4.9 ‏‌، 4.4 ، 4.6 و 3.1ريشتر ‏‌امروز شهرستان هشتپر استان گيلان را لرزاند.اين زمين لرزه ها در فاصله زماني يك ساعت و 45 دقيقه يعني از ساعت يازده و 30 دقيقه تا يك و 13 دقيقه به وقوع پيوسته است.
به گزارش ايلنا، بر اساس اطلاعات مركز لرزه نگاري كشور وابسته به مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران ‏،زمين لرزه اي به بزرگي 4.9 ريشتر در ساعت 11 و 30 دقيقه و 38 ثانيه در عرض شمالي 37/91 و عرض شرقي 49/06 به وقوع پيوسته است.
همچنين زمين لرزه ديگري به بزرگي 3.1 ريشتر نيز در ساعت 13 و سيزده دقيقه و هشت ثانيه در عرض شمالي ۳۷/۹۷ و عرض شرقي ۴۹/۰۸ به وقوع پيوسته است.