اسامی ٤٧ از دستگیرشدگان مهرماه

 

طی ماه مهر سال جاری دست کم هشتاد تن بدلایل سیاسی و عقیدتی و قومی  در ایران دستگیر شده اند. هرانا اسامی 47  تن از آن را جمع آوری کرده است. در این گزارش هم چنان آمده است دست کم 350 نفر تحت عنواین مختلف سیاسی و اجتماعی بازداشت و سپس با تعهد آزاد شده اند.

 

1. عبدالعلیم شه‏بخش ، داماد امام جمعه اهل سنت زاهدان تاریخ 15 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.

2. محسن وفایی ، فعال دانشجویی تاریخ مهر 89 در شهر یزد بازداشت شد.

3. محسن بیگلربیگی ، عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران تاریخ 21 مهر 89 در شهر مازندران بازداشت شد.

4. رحمت عزیزی ، دبیر ستاد 88 شهرستان بهشهر تاریخ 21 مهر 89 در شهر مازندران بازداشت شد.

5. وحيد سليم ايقاني ، تاریخ 24 مهر 89 در شهر مازندران بازداشت شد.

6. نامعلوم قادري ، تاریخ 24 مهر 89 در شهر مازندران بازداشت شد.

7. امین مدنی ، روزنامه نگار کرد تاریخ 25 مهر 89 در شهر سنندج بازداشت شد.

8. بهنام نورمحمدي ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

9. ولي روشني ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

10. كريم تيري ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

11. رحيم گلابي ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

12. مهدي گلابي ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

13. رحيم فوري ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

14. حسين پور فياض ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

15. سعيد حسين زاده ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

16. حسن رنجبر ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

17. حسن خوی اوشاغی ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

18. حمید هاشمی ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

19. کیوان نیک پی ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.

20. جمال پروازه ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.

21. فرزاد بدخش ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.

22. قانع کاوه ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.

23. زانا کسرایی ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.

24. مهدی خزعلی ، فرزند آیت الله خزعلی تاریخ 21 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.

25. نعیم آقایی ، دبیر انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران تاریخ 20 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.

26. علی شکوری راد ، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت تاریخ 20 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.

27. سیامک میرزایی ، فعال دانشجویی تاریخ 17 مهر 89 در شهر پارس آباد مغان بازداشت شد.

28. هوتن کیان ، وکیل سکینه محمدی آشتیانی تاریخ 19 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

29. سجاد قادرزاده ، پسر سکینه محمدی آشتیانی تاریخ 19 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

30. امیر حاتمی ، معلم بازنشسته‌ تاریخ 19 مهر 89 در شهر پاوه بازداشت شد.

31. محمد عرفان صالحی ، روزنامه‌نگار تاریخ 19 مهر 89 در شهر پاوه بازداشت شد.

32. محمد ابراهیمی ، عضو کنونی شورای شهر پاوه‌ تاریخ 19 مهر 89 در شهر پاوه بازداشت شد.

33. مهین خانجانی(صمیمی) ، شهروند بهایی تاریخ 15 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.

34. رسول بدلی ، فعال مدنی تاریخ 13 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

35. مصطفی عوض پور ، فعال دانشجویی تاریخ 14 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.

36. صالح محمدی ، شهروند کرد تاریخ 13 مهر 89 در شهر دهگلانی بازداشت شد.

37. سامان کریمی ، شهروند کرد تاریخ 13 مهر 89 در شهر دهگلانی بازداشت شد.

38. حبیب فرحزادی ، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه تهران تاریخ 10 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.

39. امیر شیبانی ، فعال سیاسی- مدنی مشهد تاریخ 8 مهر 89 در شهر مشهد بازداشت شد.

40. ابراهیم یزدی ، دبیرکل نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.

41. هاشم صباغیان ، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.

42. غفار فرزدی ، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.

43. احد رضایی ، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.

44. علی اصغر غروی ، مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.

45. امیر شیبانی زاده ، دانشجوی دانشگاه مشهد تاریخ 6 مهر 89 در شهر مشهد بازداشت شد.

46. داریوش ممبینی ، عضو شورای شهر اهواز تاریخ 2 مهر 89 در شهر اهواز بازداشت شد.

47. علی احسانی ، شهروند بهایی تاریخ 3 مهر 89 در شهر سمنان بازداشت شد.