احضار یکی از دستگیرشدگان عاشورای ٨٨

 

سایت اصلاح طلب جـــرس: به گزارش منابع خبری جرس، سید نوید کامران، از بازداشت شدگان حوادث عاشورای ٨٨، که در دادگاه بدوی به ٣٣ ماه حبس و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شده، بود، توسط اجرای احکام دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شد.بر اساس این گزارش، کامران که طی اعتراضات عاشورای ٨٨ دستگیر و ماهها در بازداشت به سر می برد، بعد از آزادی موقت با قرار وثیقه ای سنگین، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب - توسط قاضی پیرعباس - به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور" و "اخلال در نظم عمومی"، به دو سال و نه ماه حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق محکوم گردید.


گزارش مذکور خاطرنشان می سازد با اینکه هنوز شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر حکم مذکور را مورد تایید قرار نداده است، اما طی روزهای گذشته، بخش اجرای احکام دادسرای مستقر در زندان اوین، کامران را احضار کرده، که هنوز مشخص نیست دلیل این احضار تایید و اجرای حکم زندان و شلاق وی یا موارد دیگر می باشد.