تلاش ماموران امنیتی برای دستگیری عروس اسانلو

 

ماموران امنیتی  روز چهارشنبه 28 مهر به منزل زویا صمدی عروس زندانی سیاسی منصور اسانلو یورش بردند، اما وی را نیافتند. یورش ماموران امنیتی به منزل زویا باعث وحشت در همسایگان وی شد. ماموران گفته اند برای احضار زویا به منزل او رفته اند. هرانا در ادامه این گزارش می نویسد: عروس اقای اسانلو که پیش از این توسط ماموران امنیتی از ایستگاه مترو طرشت توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بود و در اثر ضرب و شتم ها وارده بر وی بچه اش سقط شد که شدت جراحت به طوری بود که پس از مراجعه به پزشک معالج، ایشان را توصیه به استراحت مطلق و پرهیز از انجام هرگونه کاری کردند.بر اثر جراحات وارده و ضعف شدیدی که در ناحیه کمر وی به وجود آمده ایشان خانه نشین شدند و کار خود را از دست دادند.پس از یورش به منزل زویا صمدی خانواده وی به دادگاه انقلاب مراجعه کردند ولی قضات مربوطه از چنین ابلاغیه ای اظهار بی اطلاعی کردند.

 

لازم به ذکر است که پیش از این عروس آقای اسانلو بارها به صورت تلفنی و با الفاضی توهین آمیز تهدید به مرگ شده بود که در پی تماس های تلفنی تهدید امیز خانواده اقای اسانلو به نزد قاضی محمدی رفتند که ایا شما مسبب این تماس ها هستید و از ایشان میخواهید که به پیش شما بیایند؟ که قاضی محمدی از این موضوع اظهار بی اطلاعی میکند.

 

در این رابطه خانواده اقای اسانلو به دادستان دادگاه انقلاب گفته اند: "اگر ایشان جرمی مرتکب شده است خوب بیاید برایش دادگاهی تشکیل دهید و ایشان را به زندان بفرستید دیگر ضرب وشتم سقط بچه و خانه نشین کردن چیست؟ اگر میخواهید زندانی کنید بیایید زندانی اش کنید پس چرا ایشان را به این وضعیت دراوردید که دیگر نمیتواند کار کند؟"

پس از یورش به منزل زویا صمدی خانواده آقای اسانلو به مسئولین مربوطه مراجعه کردند که همگی از پیش آمدن این مسائل و فرستادن احضاریه اظهار بی اطلاعی کردند.