پاسدار فرمانده سپاه مدیرعامل بهشت زهرا شد

 

در ادامه اشعال پست های مدیریتی توسط پاسداران فرمانده سپاه، علی اکبر توکلی نژاد از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی به سمت مدیر عامل بهشت زهرا منصوب شد.  سایت اصلح طلب ندای سبز آزادی: علی اکبر توکلی نژاد از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی به سمت مدیر عامل بهشت زهرا منصوب گردید گفتنیست پیش از این اسد الله فاضل این سمت را عهده دار بودشایان ذکر است سازمان بهشت زهرا از سازمانهای مهم شهرداری تهران است که نیروهای اطلاعاتی،امنیتی و قضایی و سپاه در آنجا رفت و آمد،تردد و نفوذ دارند.


دفن افرادی که اعدام می شوند،جنازه هایی که شکنجه شده اند،آثار شکنجه بر روی جنازه ها ،دفن کشته شدگان داخل زندانها از جمله اوین وکهریزک،همه به قبرستان بزرگ بهشت زهرا در جنوب تهران ختم می شود


در حوادث پس از انتخابات در یک شب 48 جنازه از کشته شدگان حوادث به عنوان گمنام و ناشناس در تاریکی شب در بهشت زهرا به خاک سپرده شدند ، در دفعات متعدد کشته شدگان به عنوان گمنام و ناشناس در گروه های 20 الی 50 نفره در نقاط مختلف بهشت زهرا به خاک سپرده شدند.
گفتنیست انتخاب یک فرمانده نظامی و سپاهی در این جایگاه با توجه به این ملاحظات میتواند صورت گرفته باشد.