چهار زندانی سیاسی با وثیقه های سنگین به طور موقت از زندان تبریز آزاد شدند

 

ساوالان سسی : دکتر علیرضا عبداللهی، مهندس شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده و نعیم احمدی خیاوی از فعالین مدنی آذربایجانی روز سه شنبه ۲۷ مهر ۸۹ پس از تحمل پنج ماه بازداشت به قید وثیقه ۲۲۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شدند.

 

این افراد در فاصله زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد ۸۹ در شهرهای ارومیه،میاندوآب (قوشاچای)، اردبیل و مشکین شهر(خیاو) بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بودند. اتهام این افراد عضویت در شورای مرکزی حزب غیرقانونی گاموح جهت بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور و معاونت در جاسوسی عنوان شده است.

به گفته نزدیکان یکی از بازداشت شدگان، این افراد در مدت بازجویی از طریق بازجویی های طولانی و پی در پی، بی خوابی شدید و ضرب و شتم از سوی بازجویان تحت فشار قرار گرفته اند.

این افراد در مرحله تحقیقات از ملاقات با وکیل محروم بوده اند و مسئولین قضایی تا کنون اجازه مطالعه پرونده را به وکلای متهمان نداده اند.

 

هفته گذشته نیز زهرا فرج زاده و بهمن نصیزاده که در رابطه با این پرونده بازداشت شده بودند به قید وثیقه پنحاه میلیون تومانی از زندان آزاد شدند اما دکتر لطیف حسنی، مهندس حسن رحیمی، مهندس محمود فضلی، اکبر آزاد، آیت مهر علی بیگلو، حمیده فرج زاده، شکور قهرمانی فرد، حیدر کریمی و یونس سلیمانی از دیگر متهمین این پرونده همچنان در بازداشت به سر می برند و دادگاه برای بقیه بازداشت شدگان به استثنای آیت مهرعلی بیگلو و دکتر لطیف حسنی قرار وثیقه ۲۲۰ میلیون تومانی صادرکرده است.محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری در تهران و نقی محمودی و عباس جمالی وکلای دادگستری در تبریز وکالت متهمان این پرونده را بر عهده دارند.