هشدار دادستان ترکيه درباره رفع ممنوعيت حجاب در دانشگاهها

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، در حالی که حزب اسلامگرای حاکم ترکیه، رایزنی هايی را در مورد رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاههای این کشور آغاز کرده است، دادستان کل ترکیه امروز در این باره هشدار داد.

در بیانیه ای که عبدالرحمن یالچین کایا، دادستان کل ترکیه، منتشر کرده آمده است، اجازه دادن برای استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاهها در حکم نقض اصل سکولاریسم است، زیرا که یک نظم و ترتیب حقوقی را بر پایه زمینه های مذهبی قرار می دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است، بر اساس رای دادگاه های ترکیه و نیز دادگاه حقوق بشر اروپا، استفاده از حجاب در محیط دانشگاه جزو موارد مربوط به آزادی مذهبی نیست و لذا با اصل سکولاریسم مغایرت دارد.

در بیانیه دادستان کل ترکیه همچنین با اشاره به اینکه اظهارات مغایری که محافل سیاسی مطرح می کنند، دارای انگیزه های سیاسی است، آمده است، در صورتی که اصول موجود نقض شود، همه احزاب سیاسی مسئولیت خواهند داشت.

خبرگزاری فرانسه نوشت، حزب اسلامگرای حاکم ترکیه، ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی را در دانشگاهها مغایر با آزادی اندیشه دانشجویان می داند و از مدتی پیش رایزنی هايی را با احزاب دیگر برای یافتن راه حلی برای این مسئله آغاز کرده است.