حكم شلاق چهار نفر در گنبدكاووس


به گزارش روزنامه حکومتی کیهان از گنبدكاووس، حكم شلاق چهار نفر با در ميدان مركزي اين شهر به اجرا در آمد.


در ادامه این گزارش آمده است: اين افراد به حكم دادگاه جزايي گنبدكاووس به اتهام اخلال در نظم عمومي، ايجاد مزاحمت براي مردم و شهروندان، ايجاد ضرب و جرح عمدي با چاقو و تخريب مغازه ها و همچنين داشتن سوابق متعدد كيفري محكوم شدند.براساس راي دادگاه مهدي-الف، احسان-ر، عبدالعزيز-ع و مجتبي-ق هر يك به تحمل 74 ضربه شلاق در ملا عام محكوم شدند.

 

‏چهار شنبه‏، 2010‏/10‏/20