فعال زن نوزده آبان محاکمه می شود

 

لاله حسن پور، فعال حقوق بشر در شعبه 26 بیدادگاه انقلاب اسلامی محاکمه می شود. وکیل مدافع لاله در گفتگو با هرانا گفت" تاریخ برگزاری دادگاه وی 19 آبان ماه سالجاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار خواهد شد." وی خاطر نشان کرد از آنجایی بیدادگاه انقلاب اسلامی به وکلا اجازه مطالعه پرونده را تا یک هفته پیش از برگزاری دادگاه نمی دهد به همین دلیل موفق به مطالعه پرونده نشده است.

 

لاله روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه، جهت اخذ آخرین دفاعیات به شعبه ی 3 بازپرسی بیدادگاه انقلاب اسلامی تهران، مستقر در زندان اوین احضار شد  و علاوه بر اتهامات نظیر" اقدام عليه امنيت ملي از طریق امضا کمپین نوجوانان محکوم به اعدام" و" شركت در اغتشاشات:  مورد تفهیم اتهامی جدیدی مبنی بر "توهین به رهبری"، ت"وهین به مقدسات و ریاست جمهوری" قرار گرفت.

لاله حسن پور، فعال حقوق بشر روز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه در منزل پدری اش در تهران توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند 2 الف زندان اوین منتقل شد.

وی چهارم خردادماه با قرار وثیقه ی صد میلیون تومانی از زندان اوین به صورت موقت آزاد شد.