طرح ثبت و کنترل آدرسهای اينترنتی آغاز شد

 

روزنامه حکومتی خراسان: سامانه مديريت آدرس هاي اينترنتي کشور آغاز به کار کرد. با اجراي اين طرح بيش از ۳ ميليون I P آدرس موجود در کشور شناسنامه دار مي شود.

معاون شرکت فناوري اطلاعات در گفت وگو با خراسان با اعلام اين مطلب گفت: IP آدرس در فضاي اينترنت به منزله مشخصه هويتي است و بايد مالک آن براي مباحث حقوقي، تجاري و مالي مشخص باشد. با اجراي اين سامانه، از اين پس تمامي IP آدرس ها شناسنامه دار مي شود به اين معني که مالک هر IP آدرس و حتي استفاده کننده هاي نهايي آن هم مشخص مي شود. مهندس انصاري تصريح کرد: از آن جايي که در فضاي سايبر بحث تراکنش هاي مالي و بحث هاي احراز هويت وجود دارد، بهتر است که IP آدرس ها به نام فردي باشد که از آن استفاده مي کند. IP آدرس در واقع يک هويت و موجوديت در اينترنت است. با راه اندازي سامانه مديريت آدرس هاي اينترنتي، تمامي توزيع کنندگان IP ملزم خواهند بود بانک هاي اطلاعاتي IP آدرس ها را به روزرساني و کامل کنند.

 

معاون شرکت فناوري اطلاعات با اشاره به آغاز اجراي طرح شناسنامه دار شدن آدرس هاي اينترنتي در کشور گفت: مشخص شدن مالک IP آدرس از بعد مباحث حقوقي، جرايم رايانه اي و بحث امنيت و اختلافات اقتصادي و مالي بسيار حائز اهميت است.

مهندس انصاري افزود: با راه اندازي اين سامانه، تمامي توزيع کنندگان IP ملزم خواهند بود بانک اطلاعاتي IP آدرس ها را به روزرساني و کامل کنند. وي تصريح کرد: در حال حاضر متاسفانه برخي جرايم اينترنتي در فضاي سايبر به واسطه اين نابساماني ها صورت مي گيرد اما با شناسنامه دار کردن IP آدرس ها، الزامات قانوني و اجرايي لازم درباره اجراي سامانه مديريت آدرس هاي اينترنتي کشور تعريف مي شود، هماهنگي هاي مورد نياز با سازمان هاي ذي ربط نيز در حال انجام است.

 

وي تصريح کرد: از آن جايي که در فضاي سايبر بحث تراکنش هاي مالي و بحث هاي احراز هويت وجود دارد، بهتر است IP آدرس ها به نام فردي که از آن استفاده مي کند باشد.وي اضافه کرد: اين سامانه تمامي توزيع کنندگان، گيرندگان و مصرف کنندگان IP آدرس ها را ملزم مي کند که اين آدرس ها را در سامانه متما به ثبت برسانند و مشخصات آن را کامل کنند.وي با بيان اين که هم اکنون بيش از ۳ ميليون IP آدرس در کشور وجود دارد که شمار آن ها به کلي با تعداد کاربران متفاوت است، گفت: در ايران از IP آدرس هاي خصوصي هم استفاده مي شود که اين امر در دنيا متداول نيست.به گفته معاون شرکت فناوري اطلاعات، در حال حاضر تمامي IP آدرس ها در دنيا داراي شناسنامه است.

 

به طور نمونه در کره تمامي IP آدرس هايي که در اختيار ISPها قرار مي دهند، داراي شناسنامه است.

به گزارش مهر، آدرس IP شماره شناسايي هر رايانه متصل به شبکه اينترنت است که شماره شناسايي هر کاربر اينترنتي نيز خواهد بود. به بيان ساده تر هر دستگاهي که در اينترنت وجود دارد يا به آن متصل است يک شماره شناسايي منحصر به فرد دارد که به آن آدرس IP يا شماره IP گفته مي شود.

 

آدرس آي پي را مي توان با شماره تلفن هاي افراد در شبکه تلفن مقايسه کرد. البته تفاوت هاي زيادي بين آدرس آي پي و شماره تلفن ها وجود دارد. ولي همانند آن پيش شماره دارد و وقتي رايانه اي متصل به شبکه اينترنت است، اين آدرس انحصاري بوده و تنها در اختيار آن رايانه قرار دارد.

شماره IP براي رايانه هاي سرور شبکه (رايانه هايي که به شبکه سرويس مي دهند و شبکه را تحت نظارت مستمر خود دارند) و نيز رايانه هايي که به روشي غير از روش شماره گيري تلفني- دايل آپ- به اينترنت وصل هستند، اغلب عددي ثابت است و تغيير نمي کند اما براي ديگر رايانه ها، عددي متغير است و در هر بار اتصال به اينترنت ممکن است اين شماره عوض شود. يعني هر بار که کاربر با شرکت ISP خود تماس مي گيرد و از طريق آن به شبکه اينترنت وصل مي شود، عددي جديد (از مجموعه شماره هاي IP آزاد در آن موقع) به رايانه وي تخصيص داده مي شود که به احتمال قوي، با اجراي طرح مديريت آدرس ها، IP آدرس ها براي هر رايانه عدد ثابت و قابل پي گيري خواهد بود.