پوشش دانشجویان بر نمرات شان تاثیرگذار خواهد گذاشت


خبرگزاری حکومتی مهر: در راستای ادعای مقامات دولت مبنی بر لزوم اسلامی تر کردن دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور، وزیر بهداشت با اعلام تنظیم نهایی آیین‌نامه پوشش و رفتار حرفه‌ای دانشجویان علوم پزشکی، اعلام کرد که اجرای این آیین نامه، در سیستم نمره‌دهی به دانشجویان تاثیر دارد.

 

به گزارش مهر، مرضبه وحید دستجردی روز دوشنبه ٢۶ مهرماه، درباره آیین‌نامه پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی گفت: این آیین‌نامه با همکاری دو معاونت آموزشی و دانشجویی انجام شده و در شورای سیاست‌گذاری نهایی شده است و باید به شورای معاونان ارائه شود که پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه دیگر در شورای معاونان بحث شود.

دستجردی اظهار عقیده کرد: دانشجویان گروه پزشکی با مردم سرو کار دارند و وضعیت آنها از نظر ظاهر، رفتار و اخلاق باید به طریقی باشد که اعتماد مردم را جلب کند. در این زمینه معاونت‌های دانشجویی دقت و نظارت جدی در انجام این آیین نامه داشته باشند.

 

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در این آیین نامه روی پوشش و هم روی اخلاق و رفتار بحث شده است. این موضوع خیلی برای ما مهم است که چرا که اخلاق حرفه‌ای گروه پزشکی برای ما حرف اول را می‌زند و مسائل حضور دانشجویان هم در آن قید شده است. هم نکات مثبت و هم نکات منفی و بایدها و نبایدها در این آیین‌نامه آمده است.

وی گفت: این آیین نامه کامل و جامع است و بیش از ۶ ماه دو معاونت دانشجویی و آموزشی روی آن کار کرده‌اند.

 

دستجردی یادآور شد: اجرای آیین‌نامه پوشش و رفتار حرفه‌ای دانشجویان علوم پزشکی بر عهده معاونت‌های آموزشی است و در سیستم نمره‌دهی به دانشجویان تاثیر دارد. پس از تصویب نهایی در شورای معاونان جزئیات آن به دانشجویان و دانشگاه‌ها اعلام می شود.

مقامات وزارت علوم و همچنین نمایندگان رهبری در دانشگاههای کشور، طی ماههای اخیر تاکیدات زیادی در مورد لزوم اسلامی تر کردن دانشگاهها و محیط های آموزشی داشته اند و درهمین راستا، فشارها، برخوردها و محدودیت های شدیدی در چندین دانشگاه علیه دانشجویان آغاز شده است.