ممنوعیت انتشار اخبار کارگری


هرانا : مقامات امنیتی به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) دستور داده اند که از این پس اخبار اعتراضات و تجمعات کارگری را پوشش ندهند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این دستور که از سوی شورای امنیت ملی کشور صادر شده است، خبرنگاران و مسئولان خبرگزاری ایلنا را موظف کرده که از این پس اخبار کارگری خود را با دقت بیشتری بر روی خروجی ایلنا قرار دهند.

 

"ایلنا" طی سال های اخیر یکی از معدود منابع قانونی برای پوشش اعتراضات کارگری در ایران بوده است.این تصمیم شورای امینت ملی کشور در حالی صورت می گیرد که در طی ماه های اخیر اعتراضات کارگری به دلیل تعطیلی و یا عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران روز به روز افزایش می یابد.

هم چنین تحلیل های اقتصاد دانان حاکی از آن است که با به اجرا در آوردن طرح تعدیل اقتصادی که دولت از آن با عنوان "هدفمندسازی یارانه ها" یاد می کند به دلیل اینکه وضع معیشتی مردم را نامساعدتر می کند اعتراضات گسترده ای را در پی خواهد داشت.