"معدنچیان شیلی شما در زیر زمین و ما روی زمین ‌گیر افتاده‌ایم"

 

روزنامه حکومتی ابتکار نزدیک به رفسنجانی در سرمقاله خود با عنوان ما روی زمین گیر افتاده‌ایم با اشاره به معدنچیان شیلیایی به موضوعات داخلی اشاره کرده است.

این روزنامه می‌نویسد: از نظرگاهی می‌توان وضعیت امروز (ایران) را به وضعیت معدنچیان روزهای گذشته شیلی تشبیه کرد.هشدارهایی که هر روزه در گوشه‌ای از کشور به گوش می‌رسد می‌تواند سوزنی باشد که با دردی اندک، گوشه‌ای از جسم ما را هشیار کند، پیش از آن که جوالدوزی باشد که جای‌جای جان ما را سوراخ کند.

 

هنوز چند روزی نگذشته است که هشدار وزیر بهداشت تیتریک مطبوعات کشورشده که آتش فشانی از ایدز در راه است. هشدارهای متخصصان مسائل اجتماعی دوباره وضعیت اعتیاد را هم اضافه کنید. سخن در این حوزه بسیار است و اگر بخواهیم مجموعه هشدارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی که در این اوضاع از سوی متخصصان مسائل اقتصادی و اجتماعی داده می‌شود را محاسبه کنیم لیست بلند بالایی می‌شود.

نگاهی عمیق تر به لایه‌های مختلف اجتماع نشان می‌دهد در زیر پوست زندگی امروزی رفتارهایی مشاهده می‌شود که بسیار نگران کننده است و آمارهایی ارائه می‌شود که تکان دهنده است.