سیصد هزار نفر در سال گذشته در ایران بیکار شده اند

 

سایت حکومتی آینده نیوز: براساس تازه ترین یافته های مركز آمار ایران كه اجازه انتشار آن به صورت رسمی صادر نشده است، طی یك سال گذشته بیش از سیصدهزار نفر از تعداد شاغلان كشور كاسته شده است كه این امر با احتساب آغاز به كار دست كم 200 هزار نفر از نیروهای غیر شاغل طی یك سال گذشته، به معنای بیكار شدن 500هزار نفر از شاغلان در 12ماه اخیر می باشد.

 

بنابر یافته های مركز دولتی آمار ایران، تعداد شاغلان بخش های مختلف اقتصادی طی سال 88 تا 89 تا حدی كاهش یافته كه از حدود 21.9میلیون نفر در سال قبل به29.6 میلیون نفر در زمان حاضر رسیده است .

بر اساس گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی كار فصل بهار كه از سوی مركز آمار ایران انجام می شود، تعداد شاغلان در بخش كشاورزی در فاصله دو بهار 88 و89 بیش از 600 هزار نفر؛ بخش صنعت بیش از 340 هزار نفر و بخش خدمات اندكی بیش از 280 هزار نفر كاهش یافته است.

كاهش تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد نرخ فعالیت اقتصادی در كشور از 40.5 به 39 درصد رسید و این در حالی است كه نرخ بیكاری از 11.1به 14.6 درصد در فاصله بین دو بهار سال های 88 و 89 افزایش یافته است .

 

بخش كشاورزی در میان سایر بخش های اقتصادی شاغلان بیشتری را از دست داده كه بخشی از این كاهش می تواند بعلت خشكسالی سال های اخیر باشد بطوری كه حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر كار بخشی از علت افزایش نرخ بیكاری در بهار امسال را ناشی از خارج شدن نیروی كار از این بخش ؛ ذكر كرده است.

براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود چهار میلیون و 480 هزار فرصت شغلی طی پنج سال برنامه در كشور ایجاد شود تا نرخ بیكاری به8.4درصد برسد اما این مهم نه تنها تحقق نیافت بلكه به نرخ بیكاری نیز نسبت به شروع برنامه ؛ افزوده شد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر كار و امور اجتماعی چندی پیش در مجلس دردفاع از طرح ایجاد بنگاه های زودبازده اعلام كرد: بیشترین اشتغال ایجاد شده در طرح بنگاه های زودبازده در بخش كشاورزی بوده است .

 

همانگونه كه آمارهای ارائه شده از سوی مركز آمار ایران نشان می دهد تعداد شاغلان بخش كشاورزی طی یكسال گذشته كاهش یافته است كاهش شاغلان بخش كشاورزی به معنای مهاجرت بیشتر به مناطق شهری كشور است بطوری كه شاغلان این بخش با از دست دادن كار بر روی زمین و همچنین كارهای حاشیه ای دیگردر مناطق روستایی برای یافتن شغل و كسب درآمد راهی شهرها می شوند آیاشهرها پاسخگوی نیازهای جمعیت تازه وارد است یا خیر خود مستلزم بررسی است.

اجرای توسعه طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده سبب ایجاد اشتغال 968هزار و 238 نفر بود اما تحقق این اشتغال نتوانست از افزایش روند تعدادبیكاران در كشور بكاهد.

كارشناسان و برنامه ریزان اجتماعی معتقدند ایجاد اشتغال تنها از طریق اشتغال در بخش های كشاورزی و یا صنعت میسر نیست بلكه می توان با توسعه این دو بخش ؛ بخش خدمات را رونق تازه ای بخشید و موجب ایجاد اشتغال برای بخش وسیعی از بیكاران در كشور شد.

اشتغال در بخش خدمات در صورتی كه همسو با توسعه بخش های صنعت و كشاورزی نباشد بسوی اشتغال دلالی می رود بخش خدمات می تواند اشتغالی ایجاد كند كه تسهیل كننده شرایط رشد و توسعه باشد.

 

مرحوم حسین عظیمی اقتصاددان برجسته كشور بارها اعلام كرده بود كه ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان تنها از طریق بخش های كشاورزی و صنعت میسر نیست گسترش بخش خدمات تنها راهكار و مطمئن ترین راه برای سرعت بخشیدن به اشتغالزایی است و طرحهای مختلفی را با وام كم باید ارائه داد تا هم شغل ایجاد كند و هم رفاه مردم را افزایش دهد.

وی تاكید كرده بود: نگاه مردم به كارهایی نظیر لوله كشی ؛ برقكاری ؛سبزی پاك كردن ؛ روزنامه فروشی ؛ بسته بندی میوه ها و سبزی و انواع خدمات مورد نیاز خانواده ها و مردم باید تغییر كند تا بتوان شغل بیشتری را برای رفع فقر و بیكاری ایجاد كرد این روش باید با دقت و كار علمی پیگیری شود تا سرمایه های كشور و مردم هدر نرود همچنین باید با مشاركت مردم وحمایت های منطقی و حساب شده دولت باشد تا سودآوری و درآمدزایی آن مردم را به سمت این گونه شغل ها هدایت كند.

شكی نیست خدمات یادشده در صورتی می تواند در كشور گسترش یابد كه درآمد سرانه در كشور افزایش یابد و مردم بتوانند از این نوع خدمات بهره مندشوند ارائه خدماتی از این دست به وضعیت مالی خانوارها ارتباط مستقیم دارد زیرا در شرایط فقر اقتصادی خانوارها ترجیح می دهند بخش عمده كارهایشان را خود تامین كنند تا اینكه هزینه ای برای بهره مند شدن از این خدمات بپردازند.

 

ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری های وسیع است این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی و یا خارجی باشد آنچه در موضوع سرمایه گذاری اهمیت دارد این است كه سرمایه گذاری هم اكنون یك ضرورت است تا در كنار آن انتظار كاهش نرخ بیكاری را داشت.

كاهش جمعیت شاغلان در بخش كشاورزی در حالی است كه این بخش به دلیل توانایی بالای سرزمینی در زمینه تنوع آب و هوایی و محصولات ؛ ظرفیت بالایی برای جذب نیروی كار دارد بطوری كه می توان نه تنها بخش كشاورزی را توسعه داد بلكه در بخش صنعت و خدمات كه صنایع تبدیلی و همچنین توزیع محصولات بخش

كشاورزی را می تواند به دنبال داشته باشد؛ رونق دهد به عبارتی كارشناسان اقتصادی معتقدند؛ تولید در زیربخش های كشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی كار دارد بطوری كه با رونق بخش كشاورزی می توان در زمینه باغداری و دامپروری نه تنها نیروی انسانی بالایی را جذب كرد بلكه در زمینه صادرات هم گام های ارزنده ای برداشت .

 

بیكاری پنهان و رشد اندك بهره وری نشان می دهدكه شهرها نمی تواند جذب كننده مهاجران بیكار شده بخش كشاورزی باشد و به همین سبب بر مشكلات نواحی شهرها بویژه شهرهای بزرگ ؛ همواره افزوده می شود.

همچنین موضوع دیگر در زمینه بیكاری ؛ بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است زیرا در حالی كه از یكسو توسعه آموزش عالی در كشور موجب فخر است اماوقتی بازار كار كشور نتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را جذب كند زمینه مشكلات دیگر را ایجاد می كند.

همانگونه كه ارقام نشان می دهد سالانه بیش از یك میلیون نفر به بازار كار كشور وارد می شوند در حالیكه هم اكنون حدود 5 3 میلیون نفر در كشوربیكار هستند.

بیكاری مشكلی است كه اگر نادیده گرفته شود می تواند به معضلی حل نشدنی تبدیل شود كه پیكر اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی كشور را تحت تاثیر خودقرار دهد.

موضوع كسب و كار در كشور هم اكنون به مشكلی تبدیل شده كه از یكسو باید مراقب واحدهایی بود كه در معرض تعطیلی قرار دارند و از سوی دیگر باید برای جوانانی كه هر ساله وارد بازار كار می شوند تدابیر لازم اتخاذ و برای آن برنامه ریزی كرد.

شكی نیست ؛ اجرای برنامه های توسعه اقتصادی كه هر پنج سال یكبار دركشور تدوین می شود می تواند بخش عمده ای از مشكلات و معضلات بازار كار رادر كشور كاهش دهد باید این برنامه ها را جدی گرفت در حالیكه مشاوره كارشناسان خبره اقتصادی را در كنار اجرای برنامه ها به همراه داشت