انتشار بيانيه و عكس موسوی و کروبی ممنوع شد

 

روزنامه حکومتی آفتاب: مدير كل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مطبوعاتی كه در جريان حوادث پس از انتخابات حتی به يک خط در مورد وقايع 9 دی‌ماه، روز قدس و ساير اصول نظام نپرداختند، انتظار حمايت و يا دريافت يارانه مطبوعات را نداشته باشند.سيد احسان قاضی‌زاده عصر شنبه در نشستی با مدير مسئولان نشريات و مديران خبرگزاری‌های استان كرمان افزود: نشرياتی كه هنوز پس از جريان فتنه به انتشار بيانيه و عكس سران فتنه می‌پردازند، بر اساس قانون مطبوعات پس از تذكر و در صورت تداوم توقيف و لغو امتياز نيز خواهند شد.

 

وی تاكيد كرد: بعضی‌ها به‌جای اينكه در فضای باز كار كنند، تنها به يک موضوع ويژه می‌پردازند.قاضی‌زاده گفت‌: در همين راستا نشرياتی در برخی استان‌های كشور در جريانات یک‌سال گذشته به دليل توهين به اصول نظام و اهانت‌ها به جايگاه مراجع و ولايت‌فقيه لغو مجوز شدند.مدير كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصريح كرد: از طرفی ما حمايت از مطبوعات را به صورت عام در نظر داريم و همه نشريات با طيف‌های سياسی مختلف يارانه مطبوعات دريافت می‌كنند.

وی افزود: معيار برای ما رسالت مطبوعاتی است، اما نشريات بايد بدانند كه حمايت و نظارت ما در مطبوعات لازم و ملزوم يكديگرند.

قاضی‌زاده اظهار داشت: مطبوعات بايد با درک حرف‌های مردم، مطالب مورد نظر آنها را بنويسند تا ضريب نفوذ مطبوعات در خانواده‌ها افزايش يابد.قاضی‌زاده گفت‌: در ابتدای دولت نهم تنها حدود 5 استان نشريه محلی داشتند، اما در حال حاضر 24 استان از فعاليت نشريات محلی برخوردارند.قاضی‌زاده در ادامه به مباحث طرح شده درباره نحوه پرداخت يارانه مطبوعات گفت: يارانه مطبوعات نوعی كمک به مطبوعات است و قرار نيست برای هميشه ثبات و بقا داشته باشد.