ماموران انتظامی جوانی را در ایرانشهر به قتل رساندند

 

به گزارش "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" ماموران انتظامی هفته گذشته جوان بيست وشش ساله ای به نام "عبدالرحيم کنبرزهي (قنبرزهي)" را در منطقه "غريب آباد" ايرانشهر بقتل رساندند. به گزارش شاهدان عینی، مامورين انتظامي بعد از توقف خودروي عبدالرحيم وي را با خشونت و ضرب و شتم از خودرو پائين مي کشند. وي بمنظور دفاع از خود يکي از ماموران را بغل مي گيرد و از وي بعنوان  حائل در مقابل ضربات مامورين استفاده مي کند. لحظاتی بعد یکی از ماموران از پشت سر  به او شليک می کند.  عبدالرحيم به خون در می غلطتد. ماموران از انتقال او به بیمارستان خودداری می کند. این جوان در محل حادثه و در مقابل چشمان ده ها نفر جان می بازد. ماموران ادعا می کنند او مسلح بوده و قصد حمله به آنها را داشته است.