سوريه استفاده از نشان و نماد مذاهب در خودورها را ممنوع کرد


به گزارش سایت حکومتی آتی نیوز، دولت سوریه در یک اقدام مقابله با مذهب با وجود دوستی نزدیک به رژیم جمهوری اسلامی، استفاده از نشان و نمادهای مذهبی در خودروها را ممنوع کرد. در این گزارش آمده است: زائران ایرانی که به تازگی از سوریه بازگشته اند می گویند بر اساس بخشنامه دفتر شوراي امنيت ملي سوريه، استفاده از نشان و نماد مذاهب ديني در خودروها ممنوع شده است. براساس اين بخشنامه ماموران پليس سوريه موطفند براي کنترل خوردوها و جمع آوري اين نمادها اقدام کنند. اين نمادها شامل نشان ماهي براي مسيحيان، شمشير ذوالفقار حضرت علي مربوط به شيعيان و علويان، ستاره پنج پر ويژه دروزيها و برخي از عبارتها مانند "صل علي النبي" است.

طبق بخشنامه دفتر امنيت ملي سوريه به ماموران پليس دستور داده شد هرگونه نشاني که بيانگر هويت اين افراد و عامل تحريک ديگران شود بايد جمع آوري شود.