اخراج استاد دانشگاه اهواز به اتهام "توهین به مقدسات"

 

یک استاد ریاضی دانشگاه چمران اهواز به اتهام "توهین به مقدسات" از دانشگاه اخراج شد. سایت‌های نزدیک به رژیم اعلام کردند که وی به "اسوه‌ی عرصه‌های گوناگون نظام"، دکتر چمران، توهین کرده است. از اتهامات دیگر این استاد این است که وی گفته است "من می‌توانم اثبات کنم قرآن دارای تناقض است". وی همچنین گفته است که برخی اسطوره‌های اسلامی برگرفته از دین یهود هستند. از این ها گذشته، او به خشونت‌طلبی رژیم نیز انتقاد کرده است.

 

به نوشته‌ی سایت‌های مذکور، دانشجویان بسیجی دانشگاه چمران طوماری علیه این استاد ریاضی (که نام او اعلام نشده است) تهیه کرده و خواستار حذف او و اساتید مشابه از دانشگاه‌ها شده‌اند.