تربیت بیست و پنچ هزار "حجاب‌پژوه" برای مدارس دخترانه


رژیم جمهوری اسلامی و دار و دسته باند حاکم با سرعت تمام ابزارهای تحمیق را برای دینی کردن جامعه و جلوگیری از بی مذهب شدن مردم را افزایش می دهند. از ارسال ده ها هزار طلبه به مدارس تا تربیت بیست و پنچ هزار "حجاب‌پژوه" از جمله تلاش های مذبوحانه حاکمیت برای دینی کردن جامعه است. خبرگزاری حکومتی فارس در رابطه با اقدام اخیر رژیم می نویسد : مدیركل امور بانوان وزیر آموزش و پرورش با بیان اینكه از برنامه‌های متنوع دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش در حوزه حجاب و عفاف تربیت "حجاب پژوه " است، گفت: تاكنون موفق به تربیت 25 هزار حجاب پژوه از میان فرهنگیان برای حضور در مدارس دخترانه شده‌ایم.

مهری سویزی اظهار داشت: در جلسه دیدار وزیر آموزش و پرورش با اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس، اهم فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش در موضوع حجاب و عفاف مطرح شد و وزیر آموزش و پرورش در راستای تحقق 21 بند اختصاصی در حوزه حجاب و عفاف كه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شده است، اقدامات و فعالیت‌های خود را گزارش داد.

 

وی در ادامه افزود: وزارت آموزش و پرورش در موضوع حجاب و عفاف ساختارمند و پیشتازانه وارد شده است و از سال 1385 به طور جدی و مستمر برنامه‌ریزی كرده و برای اجرای آنها فعالیت می‌كند.

مدیركل امور بانوان وزیر آموزش و پرورش با بیان اینكه در طول این سال‌ها توجه برنامه‌ای به موضوع حجاب و عفاف به صورت جدی مورد توجه مدیران آموزش و پرورش قرار داشته است، ادامه داد: حاصل این توجه نیز اجرای بیش از 300 برنامه در آموزش و پرورش استان‌ها، نواحی و مناطق با موضوع حجاب و عفاف بود.

 

سویزی خاطر نشان كرد: یكی از این برنامه‌های متنوع وزارت آموزش و پرورش در حوزه حجاب و عفاف تربیت "حجاب پژوه " است و در این زمینه موفق شده‌ایم از میان فرهنگیان، نیروهای توانمند و علاقه‌مند را شناسایی كنیم.

وی افزود: 25 هزار نفر از فرهنگیان با گذراندن دوره‌های علمی و آموزشی در حوزه حجاب و عفاف به عنوان مدرسان حجاب و عفاف انتخاب و در مدارس دخترانه كشور در پرسمان‌های دانش‌آموزی شركت می‌كنند و به سؤالات دانش‌آموزان پاسخ می‌دهند.