۹۲۵میلیون نفر از مردم جهان گرسنه هستند

 

مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بمناسبت سی امین روز جهانی تغذیه، گفت: براساس آمارهای موجود، در سال ۲۰۱۰ میلادی ۹۲۵ میلیون نفر در شرایط بحرانی گرسنگی و سوء تغذیه در جهان بسر می برند.به گزارش ایرنا، 'ژاک دیوف' امروز جمعه به مناسبت روز جهانی تغذیه در مقر فائو، افزود: شمار گرسنگان جهان نسبت به سال ۲۰۰۹ کاهش یافته، اما هنوز در سطوح غیر قابل قبولی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت ماند.


وی با بیان اینکه ٣
۰ کشور جهان هم اکنون در شرایط بحرانی تغذیه بسر می برند و ۲۱ کشور از این تعداد آفریقایی هستند، گفت : دلیل شمار بالای افراد گرسنه در جهان این است که به جای پرداختن به مسایل زیرساختی و سرمایه گذاری در کشاورزی جهان، از آن غفلت شد است به شکلی که نرخ کمک های رسمی به کشاورزی از ۱۹ درصد در سال ۱۹٨۰ به ۶ درصد در سال ۲۰۰۶ کاهش یافته است.

وی گفت: بی ثباتی بازارها و نوسان قیمت ها خود تهدیدی واقعی برای امنیت غذایی بشمار می رود. تولیدات کشاورزی باید ۷۰ درصد افزایش یابد تا توان مقابله با گرسنگی و 'سیر کردن' جمعیت ۹ میلیارد نفری جهانی را تا سال ۲۰۵۰ داشته باشد.


مدیرکل فائو افزود: زمین توان 'سیر کردن 'همه را دارد، کافی است که کار کرد و تولیدات کشاورزی را از طریق توسعه بالا برد و برروی تولید کنندگان کوچک کار کرد؛ امروز
۵۰۰ میلیون تولید کننده کوچک کشاورزی وجود دارد که قادر به سیر کردن دو میلیارد نفر هستند.


پاپ بندیکت شانردهم رهبر مذهبی کاتولیک های جهان نیز به مناسبت این روز جهانی در پیامی 'برلزوم ترویج منابع زیرساختاری با منطق توسعه برپایه برادری' تاکید کرد و از کشورهای ثروتمند خواست تا در قبال نیاز و بحران دیگران کمک بیشتری کنند.