معلم فعال ممنوع التدریس شد

 

آموزش و پرورش از  تدریس معلم فعال طاهره نقی ئی دبیر دبیرستان های منطقه پنج تهران جلوگیری ممانعت می کند. وی عضو سازمان معلمان ایران است.  سال گذشته وی را  به دبیرستان دیگری منتقل کردند و در سال جاری نیز از تدریس وی در این دبیرستان جلوگیری شد. 

 

نقی ئی  در اعتراض به ممنوع الندریسی خود،  در نامه ای به اداره آموزش و پرورش تهران درخواست  رسیدگی به کار خود را کرده است، اما تاکنون پاسخی به این درخواست وی داده نشده است. طاهره نقی ئی بهترین دبیر منطقه و عضو انجمن علمی ریاضی معلمان تهران است. وی به دلیل کیفیت خوب تدریس و نتایج درخشان دانش آموزانش بارها مورد تشویق آموزش و پرورش منطقه قرار گرفته است.