محاکمه ١٨٩ درویش گنابادی در بروجرد

 

دادگاه 189 درویش گنابادی که در جریان تخریب حسینه شان در بروجرد دستگیر شدند، از یک تا نهم آبان برگزار می شود. به گزارش سایت مجذوبان نور، اتهام این دراویش  "اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور"، "اخلال در نظم عمومی"، "شرکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت به مراجع عظام و رهبر انقلاب اسلامی" عنوان شده است. سال  گذشته چماقداران حکومتی در هماهنگی با عوامل بسیج به حسینه دراویش گنابادی در شهر بروجرد حمله کردند و تجمع دراویش در این حسینه را آماج سنگ، گاز اشک‌آور و سلاح‌های سرد و گرم قرار قرار دادند. فرشید یداللهی فارسی، غلامرضا هرسینی، مریم مشفق، سعید غلامیان و عباس صالحیار، وکالت این پرونده را به عهده گرفته اند.

 

حسینیه دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی در بروجرد تا ساعت دو بامداد یکشنبه 20 آبان 1386 شاهد درگیری عوامل دولتی با دراویش محصور در حسینیه بود.  سرانجام ساعت 5 بامداد همان روز زیر تیغ بولدوزرهای دولتی رفت و به طور کامل تخریب شد.

 

در ادامه این گزارش آمده است: زمینه‌های این حادثه با پخش طوماری در سطح شهر و نماز جمعه آن شهرستان که در آن اظهار شده بود: "هرکس می خواهد بی‌سؤال وجواب به بهشت برود این طوماررا امضاء کند" فراهم شد و به این ترتیب، با تحریک نیروهای تندروی مذهبی و بسیجی، آنها را از مجسدالنبی بروجرد به سمت حسینیه دراویش گسیل داده و واقعه مورد نظر را رقم زدند.دراویش سلسله نع مت‌اللهی گنابادی با وجود تاکید بر عدم ممنوعیت فعالیت هایشان در قانون اساسی، هم چنان از سوی دستگاه حاکم بر ایران متهم شناخته شده و مورد تهدید جانی و مالی قرار می‌گیرند.