گروگان گیری کودکان فعالان کارگری

 

صبح روز دوشنبه 19 مهرماه ، ماموران  امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات به منزل غلامرضا غلامحسینی فعال کارگری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه یورش بردند، اما به بدلیل عدم حضور وی در منزل موفق به دستگیری او نشدند. مامورین امنیتی به جای وی فرزندش امیر غلامحسینی 15 ساله را به گروگان گرفتند. طی مدتی که امیردر گروگان آنها بود، او را بازجویی و تهدید کردند. امیر ساعت هشت شب همان روز بعد از یک بازجوئی طولانی آزاد شد. ماموران امنیتی به هنگام یورش به منزل غلام حسینی، برخی از  وسایل شخصی وی  نظیر کیس کامپیوتر،  مدارک  دفترچه تلفن خانوادگی،کتاب، سی دی و .... را با خود بردند.

 

جمعه‏، 2010‏/10‏/15