دستگیری وسیع هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی

 

ساوالان سسی : بهنام نورمحمدي، ولي روشني، كريم تيري، رحيم گلابي، مهدي گلابي، رحيم فوري، حسين پور فياض، سعيد حسين زاده، حسن رنجبر، حسن خوی اوشاغی، حمید هاشمی٬ نوجوان و عده ای دیگر از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی ۱۸ مهر ۸۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

در جریان مسابقه فوتبال تیمهای فوتبال تراکتورسازی و نفت تهران در ورزشگاه سهند تبریز ماموران امنیتی روز یکشنبه ۱۸ مهر ۸۹ بیش از بیست تن از هوادارن تیم فوتبال تراکتورسازی را بازداشت کردند که از این میان عده ای بازداشت شدگان ۲۰ مهر ۸۹ از سوی رئیس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای تبریز به قید وثیقه و ضمانت آزاد شدند.

 

بهنام نورمحمدي دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز، ولي روشني، كريم تيري، رحيم گلابي، مهدي گلابي، رحيم فوري، حسين پور فياض، سعيد حسين زاده، حسن رنجبر، حسن خوی اوشاغی، حمید هاشمی و نوجوان که در جریان این مسابقه فوتبال بازداشت شده بودند پس از دو روز بازداشت در اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز در خیابان صائب برای تحقیقات بیشتر به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شده اند.

 

در جریان مسابقه فوتبال تیمهای تراکتورسازی تبریز و نفت تهران فعالین آذربایجانی و طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی همچون یاشاسین آذربایجان٬(زنده باد آذربایجان) و تورک دیلینده مدرسه(مدرسه به زبان ترکی) اقدام به طرح مطالبات ملی آذربایجانیها نمودند.

ماموران امنیتی در حین ورود تماشاگران به استادیوم سهند آنها را مورد تفتیش بدنی قرار داده و پلاکاردها و پارچه نوشته های هواداران را ضبط و آنها را بازداشت می نموده اند.

بازیهای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به محلی برای طرح مطالبات ملی آذربایجانیها تبدیل شده است و این امر موجب شده است حکومت ایران هواداران تیم فوتبال را بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار دهد.