دادگاه دو فعال آذربایجانی برگزار شد

 

ساوالان سسی : جلسه رسیدگی به اتهامات ابراهیم اسمعیلی فعال مدنی آذربایجانی روز دوشنبه ۱۹ مهر ۸۹ در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.این فعال آذربایجانی ۲۸ دی ۸۸ در منزل شخصی اش در تبریز بازداشت و پس از تحمل ۵۴ روز بازداشت موقت به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.اتهام اسمعیلی تبلیغ علیه نظام٬ جاسوسی و جذب جاسوس برای جمهوری آذربایجان است و وی پس از سفر به جمهوری آذربایجان با این اتهامات روبرو شده است.


اسمعیلی در دوران بازداشت در اداره اطلاعات تبریز مورد شکنجه قرار گرفته و از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده است.دادگاه این فعال آذربایجانی به صورت غیر علنی برگزار شده و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت وی را برعهده دارد.

 

جلسه رسیدگی به اتهامات حسین محمدی الوار فعال مدنی آذربایجانی در تبریز روز دوشنبه ۱۹ مهر ۸۹ در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.

این فعال مدنی آذربایجانی ۱۴ اردیبهشت ۸۹ در منزل پدریش در تبریز بازداشت و پس از تحمل ۲۹ روز بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

ماموران امنیتی پس از تماس تلفنی محمدی الوار با مدیر عامل تیم فوتبال تراکتورسازی و اعتراض به شعارهای نژادپرستانه تماشاگران فارس نسبت به آذربایجانیها در جریان مسابقه فوتبال بین تیمهای فوتبال تراکتورسازی تبریز و مس کرمان به منزل پدری وی مراجعه و پس از تفتیش منزل وی را بازداشت نموده بودند.

اتهام محمدی عضویت در گروههای معاند نظام از طریق عضویت در گروه حرکت ملی آذربایجان٬ اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری از طریق شرکت در تشویق تیم فوتبال تراکتورسازی عنوان شده است.

 

دادگاه این فعال آذربایجانی به صورت غیر علنی برگزار شده و وی در مرحله بازجویی از ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده است. نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت محمدی الوار را برعهده دارد.

بازیهای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به محلی برای طرح مطالبات ملی آذربایجانیها تبدیل شده است و تماشاگران آذربایجانی در جریان مسابقات این تیم با سر دادن شعارهایی به زبان ترکی آذربایجانی این تیم را تشویق کرده و خواهان مدرسه به زبان ترکی و دیگر مطالبات ملی و انسانی آذربایجانیها در ایران می شوند.