خبرگزاری فارس "جرم" مهدی خزعلی را صادر کرد


سایت اصلاح طلب جـــرس: در پی انتشار خبر بازداشت مهدی خزعلی، نویسنده، پزشک و وبلاگ نویس منتقد دولت، خبرگزاری فارس به نقل از "یك منبع آگاه در دادسرای تهران" دستگیری مهدی خزعلی را به دستور "مقام قضایی" و "جرم" وی را "تبلیغ علیه نظام"، "نشر اكاذیب" و همچنین "تشویش اذهان عمومی" اعلام کرد.

این خبرگزاری نزدیک به محافل امنیتی، دلیل بازداشت خزعلی را "جـرم" و نه "اتهام" ذکر کرده و بدون ذکر نام و هویت این "منبع آگاه" در دادسرای تهران، زمان بازداشت این نویسنده را شامگاه چهارشنبه و بر اساس "دستور مقامی قضایی" اعلام کرد.

این ادعا در صورتیست که تنها روند رسیدگی قضایی به اتهامات یک متهم می تواند "جرم" بودن "اتهام" وارده به وی را ثابت کند.

این خبرگزاری وابسته به محافل امنیتی و نظامی، چند روز پیش نیز با انتشار نامه های اداری ضبط شده توسط ماموران امنیتی از دفتر میر حسین موسوی، شائبۀ وابستگی خود به محافل نظامی و امنیتی را قوت داده بود.

 مهدی خزعلی عصر چهارشنبه ٢١ مهر ماه ۸۹، توسط ماموران دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شده است.