ادامه فشار بر معلمان فعال در استان کردستان

 

آژانس خبری موکریان/سرویس حقوق بشر: در ادامه فشار بر اعضای انجمن صنفی معلمان استان کردستان، طی روزهای اخیر یک فرهنگی دیگر به نام شیوا عاملی راد به حراست آموزش و پرورش مریوان احضار شد.به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان ،نامبرده که معلم مدارس راهنمایی در مریوان و عضو انجمن صنفی معلمان کردســتان می باشد از طرف مسئول حراست مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفته است.

 

شایان ذکر است هفته گذشته نیز حیدر زمان معلم سنندجی و یکی دیگر از اعضای انجمن صنفی معلمان استان کردستان به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار شده بود که پس از4 ساعت بازجویی در رابطه با مصاحبه با رسانه ها ، آزاد گردید