عمليات نجات معدنچيان شیلی با موفقیت پايان یافت

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، عملیات نجات معدنچیان شیلی که بیش از دو ماه در عمق هفتصد متری زمین گرفتار شده بودند، بامداد روز پنج شنبه با موفقیت پایان یافت.

وزیر بهداشت شیلی گفته است، حال عمومی معدنچیان نجات یافته مناسب و بهتر از آن است که انتظار می رفت.وی گفت، فقط هفت نفر از این معدنچیان به مراقبتهای ویژه نیاز دارند.

 

با بیرون آوردن موفقیت آمیز معدنچیان، برخی از مقامات کشورها نجات آنان را به رئیس جمهور شیلی که در محل معدن بر عملیات نجات نظارت داشت، تبریک گفتند.

رئیس جمهور شیلی طی پیامی، عملیات نجات معدنچیان را دستاوردی مهم برای کشورش توصیف کرد و گفت، نجات این معدنچیان تنها به یک معجزه شباهت داشت.

عملیات نجات معدنچیان شیلی بطور زنده از شبکه ‌هاى مهم تلویزیونى جهان پخش شد. بیش از دو هزار خبرنگار و فیلمبردار از سراسر جهان برای پوشش خبری این واقعه در محل معدن حضور داشتند.