دانشجوی زندانی به سه سال زندان محکوم شد

 

مهدی خدایی، فعال دانشجویی به سه سال زندان محکوم شد. این حکم روز یکشنبه هجدهم مهرماه، مطابق با قانون 499 مجازات اسلامی به این زندانی سیاسی و آرش کیخسروی، وکیل وی ابلاغ شده است. اتهامات مهدی خدایی "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی" عنوان شده است. در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدید نظر محکومیت این فعال دانشجویی به هفت سال زندان افزایش خواهد یافت. وی در یک پرونده دیگر به جهار سال زندان محکوم شده است.  خدایی، دبیر اسبق انجمن اسلامی شهر ری ات. وی در دو ماه و نیم از ملاقات با خانواده ی اش محروم بوده ات. مهدی خدایی یازدهم اسفندماه سال گذشته با شماری دیگر به اتهام فعالیت های حقوق بشری دستگیر شد