مهدی خزعلی به دنبال انتشار مطلبی علیه احمدی نژاد دستگیر شد

 

مهدی خزعلی امروز دستگیر و به زندان اوین برده شد. او پیش از دستگیری به شعبه چهار پلیس امنیت احضار شده بود. مهدی خزعلی فرزند آخوند خزعلی است. او صبح امروز چهارشنبه۲۱ مهر ماه از طرف پلیس امینت دستگیر و سپس به زندان اوین برای بازجویی برده شد. خزعلی باره ها به دلیل مطالب تند و تیزش علیه برخی از سرمداران رژیم به ویژه احمدی نژاد، احضار و مدتی نیز در زندان اوین محبوس بود. او بتازگی در مطلبی احمدی نژاد را مورد حمله قرار داد.  به این مطلب او در زیر توجه کنید.

 

وبلاگ مهدی خزعلی : در خبرها از قول آقای اعلمی (نماینده مجلس هفتم) خواندم که : " احمدی نژاد برای تصدی سازمان هایی مثل حج واوقاف، بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات مناسب است!"


 
ظاهرا آقای اعلمی سازمان های مذکور را بسیار بی اهمیت تلقی فرموده‌اند،اگر احمدی نژاد رئیس سازمان حج و اوقاف شود، ماجرای 6ذیحجه خونین تکرار و حج تعطیل می شود! اگر رئیس سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات شود مجموعه ای از قداره بندان با مدارک جعلی را بر مدیران نظام مسلط می کند و کدام مدیر است که تحت سلطه جمعی بی سواد مجعول المدرک کار کند؟

 

 یک روز تمامی وزراء و مدیران رادزد قلمداد می کند و روز دیگر محرمانه و بی سروصدا از آنان عذرخواهی خواهد کرد و فهرست تمامی وزرای کابینه را در جیب راست و اسامی نمایندگان مجلس را در جیب چپ گذاشته و اعلام می دارد که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است!!


 
آقای اعلمی؛ باید به عرض برسانم تنها کسی که می دانست احمدی نژاد به چه کار آید، مرحوم دکتر کاظم سامی بود که کشته شد، برای رسیدن به پاسخ شما باید در مدارک و اسناد دکتر کاظم سامی جستجو کرد.