پسر رفسنجانی به محض ورود به ایران دستگیر می شود

 

دادستان رژیم در تهران امروز اعلام کرد حکم بازداشت مهدی هاشمی پسر رفسنجانی صادره شده است و او به محض ورود به ایران دستگیر می شود. عباس جعفری دولت‌آبادی امروز در جمع خبرنگاران گفت: مهدی هاشمی به محض ورود به تهران دستگیر خواهد شد. به این وسیله، مخالفان رفسنجانی در حکومت به ویژه خامنه ای فشار علیه رفسجانی را افزایش داده و او را در منگنه قرار داده اند.