درگیری دانشجویان با عوامل بسیجی در رابطه با تفکیک جنسیتی در دانشگاه

 

سایت حکومتی جهان نیوز: معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تفکیک جنسیتی دانشگاه ها، در سال تحصیلی جدید این قانون را در کلاس های پرجمعیت به اجرا درآورد که این موضوع باعث شد تا دانشجویان سال های بالاتر با اینکه مشمول آن نمی شدند، با هماهنگی رییس دانشکده و بدون اطلاع قبلی معاون آموزش و مسئولین بسیج جلسه ایی را برای نقد معاونت آموزشی دانشکده و بسیج دانشجویی ترتیب دهند تا اعتراض خود را به این قانون اعلام کنند و به طور علنی به مقدسات اسلامی و این اقدام ارزشمند توهین نمایند.

 

نکته جالب اینجاست که صبح روز برگزاری این جلسه معاون آموزش دانشکده و مسئولین بسیج دانشجویی از لزوم شرکت آنها در این جلسه باخبر شدند اما در جریان برگزاری این جلسه به هیچ عنوان اجازه بررسی موضوع به آنها داده نشد و دانشجویان معترض به انواع مختلف به عاملان این تصمیم و دانشجویان بسیجی حاضر در جلسه توهین کردند.

 

علاوه بر آن در این جلسه توهین به مقدسات و دانشجویان بسیجی تا جایی بالا گرفت که به یکی از خواهران محجبه ورودی جدید که در دفاع از این طرح پشت تریبون رفته بود توهین های مستقیم شد. همچنین ترک جلسه توسط دانشجویان بسیجی موجب ضرب وجرح آنها توسط دانشجویان خواهان آزادی شد. به طوریکه که یکی از دانشجویان به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه گوش راهی بیمارستان شد.

لازم به ذکر است در پایان معاون ارزشی آموزش دانشکده ضمن اعلام هماهنگی قبلی با ریاست دانشکده در مورد اجرای این قانون، اعلام کرد در تصمیم خود مبنی بر اجرای قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی پا برجاست و در سالهای آتی نیز در اجرای قانون کوتاهی نخواهد کرد.