مادر و خواهر یک زندانی سیاسی سابق دستگیر شدند

 

مادر و خواهر حسام ترمسی از دستگیرشدگان خیزش سال گذشته مردم که یک سال را در زندان اوین گذراند و مدت کوتاهی است از زندان آزادشده ،شنبه شب با هجوم ماموران امنیتی در منزل شان دستگیر شدند .

 

سایت کلمه وابسته به موسوی در این باره می نویسد: حسام ترمسی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات است که در یکی از راهپیمایی های اعتراضی پس ازانتخابات بازداشت شده بود . او پس از آزادی از زندان به بیماری کبد و کلیه مبتلا شد و از مدتی پیش نیز در بیمارستان بستری است .یکبار نیز مورد سو قصد نیروهای ناشناس قرار گرفت که به گفته خانواده اش با چاقوی آلوده به سموم ناشناخته به وی ضربه وارد و خونش دچار عفونت شد.

 

خانواده ترمسی نسبت به بیماری فرزندشان در این مدت در مصاحبه با رسانه ها اظهار نگرانی شدید کرده و آن را با دوران زندان فرزندشان مرتبط دانسته بودند.

خواهر و مادر حسام در حالی بازداشت شده اند که او همچنان در بیمارستان به سر می برد .خانواده حسام هیچ گونه فعالیت سیاسی یا اجتماعی نداشتند و دلیل بازداشت شان کاملا نامشخص است .

حسام ترمسی در تیرماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و یک سال در زندان اوین بود. او اکنون در بیمارستان به شدت نگران حال خواهر و مادرش است .

 

برخوردهای غیر قانونی از سوی مراجع امنیتی و قضایی با خانواده های زندانیان سیاسی به تازگی وارد فاز تازه ای شده است . ماموران این نهادها با مراجعه به خانواده های زندانیان سیاسی و یا احضارشان از آنها می خواهند که در باه زندانی خود اطلاع رسانی نکنند .

 

چندی پیش نیز پروین تاجیک ،خواهر عبدالرضا تاجیک به دادسرای اوین احضار شد که پس از مراجعه توسط بازپرس پرونده به خاطر این مصاحبه ها با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی ،تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام روبرو شد و آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده اش به شعبه پنجم دادسرای اوین ارسال شد تا در آینده ای نزدیک به آن رسیدگی شود .

گفته می شود بازپرس پرونده به وی گفته که پیشاپیش اتهام های تو برای ما محرز است چون با رسانه ها ی بیگانه در باره برادرت مصاحبه کرده ای و اکنون باید به خاطرش محاکمه شوی.

همچنین الهه مجردی، همسر محسن میردامادی نیز به تازگی به دلیل انجام مصاحبه با رسانه ها در باره وضعیت همسرش و دیگر زندانیان سیاسی به دادستانی تهران احضار شده است.