ممانعت از حضور مردم در حافظیه

 

خبرگزاری حکومتی ايسنا: مراسم يادروز حافظ يکي دو سالي است که با جاي خالي مردم و مشتاقان برگزار مي‏شود و دوستداران حافظ بايد پشت ديوارها براي بزرگداشت شاعر محبوب‌شان اجتماع کنند. مدعوان هم با ارائه‌ي شماره‌ي شناسنامه و مشخصات، اجازه‌ي ورود دارند!مراسم بزرگداشت حافظ امسال در حالي در جوار آرامگاه اين شاعر برگزار ‏شد که بسياري از دوستداران حافظ به دليل نداشتن کارت دعوت، اجازه‌ي ورود به حافظيه و شرکت در مراسم بزرگداشت حافظ را پيدا نکردند.

 

اين جمع که اقشار مختلف جوان، دانشجو و کهنسال را در خود جاي داده بود، به اين نحوه‌ برخورد اعتراض داشتند و آن را رويه‏اي نامناسب مي‌دانستند که در سال‏هاي اول بزرگداشت حافظ وجود نداشته است و با اهداف يادروز حافظ همخواني ندارد.خبرنگاران و مدعوان به مراسم هم با مشکل مواجه بودند؛ به نحوي که ابتدا ارائه‌ي اطلاعات شناسنامه‏‌يي را براي ورود آنان ضروري اعلام کرده بودند و سپس حفاظت تنها راه ورودشان را ارائه‌ي کارت دعوت مي‏دانست. حفاظت حتا با يكي از مسؤولان برپايي مراسم هم به دليل حضور در گيت حفاظت، برخورد ناشايستي داشت.گزارش خبرنگار ايسنا مي‌افزايد، روابط عمومي استانداري فارس مشخصات کامل مدعوان به مراسم يادروز حافظ را ثبت مي‌کرد؛ موردي که از سال گذشته تاکنون باب شده و پيش از اين سابقه نداشت.