دستگیری گسترده دانشجویان دانشگاه تهران


نعیم آقایی دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران صبح سه شنبه در پی احضار به سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت شد.به گزارش دانشجو نیوز، در ماه های اخیر قاضی غلامحسین ترکی نماینده برادران لاریجانی که مسول رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تهران میباشد، اقدام به احضار گسترده ساکنین کوی دانشگاه بصورت تلفنی به سازمان قضائی نیروهای مسلح کرده است که در این بین تعدادی از دانشجویان مرتبط با پرونده کوی بازداشت و به زندان منتقل شده اند.

 

به نظر میرسد که این بازداشت ها و احضار دانشجویان به سازمان قضایی نیروهای مسلح، در راستای سناریوی جدید وزارت اطلاعات به منظور تغییر ماهیت پرونده کوی دانشگاه است، بطوریکه پیش از این نیز گزارش های از فشار بر روی دانشجویان دانشگاه تهران و مرتبط با پرونده کوی، به منظور اعترافات ساختگی درج شده بود.

لازم به ذکر است که پیش از بازداشت نعیم آقایی، حبیب فرحزادی نایب دبیر سابق "انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران" روز یکشنبه یازدهم مهر ماه در حالیکه پس از سه ترم محرومیت از تحصیل به دانشگاه بازگشته بود، توسط نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه بازداشت شد.

 

ایوب نعمتی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، کاوه اکبری، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز از دیگر دانشجویان بازداشت شده در ارتباط با پرونده کوی، در ماه های اخیر می باشند.