اسامی شماری از زندانیان سیاسی زندان ارومیه

 

اسامی و احکام صادره برای زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیه ؛ شماره یک

 

حسین خضری، اهل ارومیه، به اتهام محاربه محکوم به اعدام
ایرج محمدی، اهل مهاباد، به اتهام محاربه محکوم به اعدام
سید سامی حسینی، اهل سلماس به اتهام محاربه محکوم به اعدام
محمد امین آگوشی، اهل پیرانشهر به اتهام محاربه محکوم به اعدام
احمد پولادخانی، اهل پیرانشهر به اتهام محاربه محکوم به اعدام
علی صادقی، اهل سلماس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به حبس ابد
عثمان مصطفی پور، اهل پیرانشهر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 24 سال حبس تعزیری
احمد تمویی، اهل شهرستان سلماس به اتهام محاربه محکوم به 15 سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومیه
بلال چیله گره، اهل ترکیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 10 سال حبس تعزیری
مصطفی علی احمد، اهل سوریه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 10 سال حبس تعزیری
یوسف کاکه ممی، اهل مهاباد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 9 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان مرکزی ارومیه
حسن سرداری، اهل کرمانشاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 3 سال حبس تعزیری
عبدالله حسینی، اهل خوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 6 سال حبس تعزیری
علی احمد سلیمان اهل عراق به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 5 سال حبس تعزیری
حسین میرزایی، اهل شهرستان خوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 3 سال حبس تعزیری
فضائی یامان، اهل ترکیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 3 سال حبس تعزیری
جبرئیل پیر دهقان، اهل خوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 3 سال حبس تعزیری
ابراهیم احسن، اهل شهرستان ماکو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 5 سال حبس تعزیری
ابراهیم شوربلاخی، اهل ماکو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 3 سال و نیم حبس تعزیری
احمد عمویی میلان، اهل ماکو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 3 سال و نیم حبس تعزیری
اسمت پاشایی، اهل ماکو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به سه سال و نیم حبس تعزیری
میکائیل نیکوکار، اهل ماکو به اتهام همکاری با گروهای معاند محکوم به سه سال و نیم حبس تعزیری
کاظم مورلی میلان، اهل ماکو به اتهام عضویت در گروه های معاند محکوم به دو سال حبس تعزیری
علی حسین اندی، اهل ترکیه به اتهام عضویت در گروه های مخالف محکوم به 5 سال حبس تعزیری
عبدالرحمان چنگالی، اهل پیرانشهر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 5 سال حبس و تبعید در زندان مرکزی یزد
عبدال صلاح عثمانی، اهل پیرانشهر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به 5 سال حبس و تبعید به زندان مرکزی یزد
خلیل فرهنگ، اهل ارومیه به اتهام همکاری با گروه های مخالف نظام محکوم به 2 سال حبس تعزیری
رشید پیشگیر، اهل نقده به اتهام همکاری با گروه های مخالف نظام محکوم به یکسال حبس تعزیری

 

هرانا