پدر یک زندانی سیاسی: پسرم در حال مرگ است

 

سایت کلمه متعلق به موسوی: حامد روحی نژاد زندانی سیاسی ،یکی از زندانی هایی است که در ماه های اخیر حکم زندان در تبعیدش اجرا شده و از زندان اوین به زندان شهر زنجان منتقل شده است .اما این تبعید برای حامد بسیار زجر آورتر از دیگر زندانیان است .چرا که او به بیماری ام اس مبتلاست . حامد وقتی در زندان اوین بود با کمک دوستان و هم بندانش در بند ۳۵۰ با بیماری سختش کنار می آمد . آنها دستش را می گرفتند و برای بهبود حالش هر کاری می کردند.او را به حمام و هواخوری می بردند .اما با این وجود پزشکان بارها هشدار داده بودند که نگهداری او در این وضعیت در زندان اوین خطرناک است . اما با وجود این هشدارها و در میان بهت و تعجب همه از جمله خانواده حامد حالا او به زندان شهر زنجان ،در جایی به اسم اردوگاه منتقل شده است . زندانی که فاقد کوچکترین امکانات رفاهی و بهداشتی است .تا جایی که پدر حامد بارها در مصاحبه اش تاکید می کند که فرزندش در حال مرگ است و با این وضعیت بیش از یک ماه در این زندان دوام نمی آورد .حامد روحی ن‍ژاد ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ده سال تبدیل شد حکمی که با توجه به بیماری حامد برای او و خانواده اش همچنان غیر قابل تحمل است.

 

نظر یکی از خوانندگان سایت کلمه: دلم براش می سوزه.من هم که الان اینجا آزادم وضعیتم بهتر از حامد نیست.سر شب تو حیاط خونه داشتم راه میرفتم همه ی فکرم این بود که خودکشی کنم..حتی تو ذهن پر تلاطمم جایی که قرار بود بند رو آویزون کنم در نظر گرفته بودم.همیشه فکر می کردم آدم بزرگی واسه خودم میشم ولی حالا چی؟دلم از دنیا گرفته.جمهوری اسلامی تموم آرزوها و امالمون رو از بین برد.به جای پیشرفت حالا به جایی رسیدم که به خودکشی فکر می کنم.حامد جون می خواستم بگم حال من از تویی که تو زندونی بهتر نیست ما به جاش تو یه زندون بزرگتریم