اعتصاب کارگران حمل و نقل فرانسه را فلج کرده است

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل ریلی و هوایی فرانسه، روز سه شنبه، رفت و آمدهای ریلی و هوایی در این کشور را بشدت مختل کرد. اعتصاب امروز همچون اعتصاب های پیشین در اعتراض به اصلاحات قوانین بازنشستگی برپا شده است.با توجه به اعتصاب امروز پیش بینی می شود تنها یک سوم قطارهای پرسرعتی که بین پاریس و نقاط دیگر فرانسه تردد می کنند، فعال باشند.در بخش حمل ونقل هوایی نیز حدود 30 درصد پروازهای فرودگاه رواسی و 50 درصد پروازهای فرودگاه اورلی پاریس لغو شده اند. اعتصاب در بنادر و پالایشگاهها نیز، نقاط مختلف فرانسه را با خطر کمبود بنزین روبرو کرده است. کارمندان هشت پالایشگاه از مجموع دوازده پالایشگاه فرانسه امروز در اعتراض به برنامه اصلاحات حقوق بازنشستگی اعتصاب کردند.

 

از ماه سپتامبر تاکنون این چهارمین روزی که در فرانسه اعتصاب برپا می شود. طبق نظر سنجی ها، 66 درصد فرانسویها از این حرکت حمایت می کنند و خواهان تشدید آن هستند.پیش بینی می شود، دانش آموزان و دانشجویان نیز به این حرکت بپیوندند و راهپیمایی های بزرگتری در سراسر فرانسه برگزار شود.