سه زندانی در دهدشت اعدام شدند

 

به گزارش خبرگزاری های حکومتی، روز شنبه هفدهم مهر در آستانه رو جهانی مبارزه با مجازات  اعدام سه زندانی در شهر دهدشت اعدام شدند. سه زندانی اعدام شده به نام های محمد حسین دستمرد، حاصل دستمرد و اسلام برزکار شش سال پیش به اتهام حمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شده بودند. این سه زندانی در محوطه زندان دهدشت به دار آویخته شدند.

 

‏سه شنبه‏، 2010‏/10‏/12