فعال کارگری بعد از دو هقته اعتصاب غذا به بند عمومی منتقل شد

 

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان پس از نزدیک به دو هفته اعتصاب غذا از روز شنبه 17 مهر ماه به بند عمومی 350 زندان اوین منتقل شده است. بهنام ابراهیم زاده از روز 22 خرداد ماه سال جاری در بند 209 زندان اوین محبوس بوده است.


بنا بر این گزارش بهنام ابراهیم زاده پس از اعتصاب غذا در طول هفته گذشته دو بار به بهداری زندان اوین منتقل شده است و در حال حاضر علیرغم اینکه از زمان انتقال به بند 350 اعتصاب غذای خود را شکسته است در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد.