اتهام ارتباط به دو خبرنگار آلمانی با مخالفان رژیم

 

به گزارش مطبوعات حکومتی در ایران، سخنگوی رژیم در وزارت امور خارجه درباره دستگیری دو خبرنگار خارجی ادعا کرد که این دو به گفته  مخالفا رژیم در خارج کشور ارتباط  داشتند و به همین خاطر دستگیر شدند. رامین مهمانپرست در نشست خبری امروز خود گفت: این دو تبعه به اسم خبرنگار به خانواده س.آ. (سکینه محمدی) برای تهیه گزارش مراجعه کرده بودند و روادید گردشگری داشتند. او در ادامه اضافه کرد: مسائل مربوط به این دو تبعه دستگیر شده در دست پیگیری است.