قرار بازداشت یک ماهه برای رهبری نهضت آزادی


سایت اصلاح طلب تحول سبز: مقامات قضایی برای ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران قرار یک ماه بازداشت موقت صادر کرده اند.به گزارش خبرنگار تحول سبز، مقامات قضایی برای دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران که هفته گذشته به همراه تعداد دیگری از اعضای نهضت آزادی در اصفهان بازداشت شد، قرار یک ماه بازداشت موقت صادر کرده اند.

گفتنی است دبیر کل و چندین تن از اعضای شورای مرکزی و تعدادی از اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی پس از شرکت در مراسم ختمی در این شهر برای اقامه نماز گردهم آمده بودند، پس از اقامه ی نماز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند.

 

ماموران لباس شخصی که بدون ارایه حکم قضایی وارد محل شده و خود را نیروهای امنیتی و اعضاء بسیج معرفی کردند با این توجیه که دکتر سید علی اصغر غروی در این محل بصورت غیر قانونی نماز جمعه اقامه کرده است، پس از بازداشت دبیرکل و اعضای نهضت آزادی نسبت به ارعاب و تهدید سایر حاضرین و فیلمبرداری و ثبت مشخصات آنها اقدام کرده و سپس محل را ترک کردند.