خامنه ای دانشگاه آزاد را از دست رفسنجانی درآورد

 

خامنه ای در یک اقدام جدید عیله رفسنجانی و تضعیف موقعیت او وقف دانشگاه آزاد را غیرفقهی وغیرحقوقی خواند. او این تصمیم را در حالی اتخاذ می کند که رفنسجانی هفته پیش در آيين افتتاح دانشگاه آزاد واحد بابل اعلام کرد هیچ کس نمی تواند وقف دانشگاه آزاد را به هم بزند.

 

متن اطلاعیه خامنه ای:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است از جمله، هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم موسس در انشاء این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذیصلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست.


ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است بندهای ۵ و ۱۰ مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.


مراتب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیئت موسس و جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود.


سیدعلی خامنه ای


۱۸/۷/۸۹